Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Anketa

test skryta anketa

1. tohle se mi libi   
2. nelibi   

Anketa

Volba předsedy

26%
Tristar   26%
23%
Maxipes   23%
23%
Danuška   23%
28%
Vojtěch   28%

Anketa

Volba předsedy

petr   
honza   
pepa   

RSDr. Karel Kuboš

rsdr. karel kuboš

Volební obvod číslo 67, Nový Jičín (Moravskoslezský kraj)


Narozen: 26. 10. 1947

Stav: ženatý (2 děti)

Zaměstnání: předseda KR KSČM

Bydliště: Nový Jičín


E-mail: ov.novyjicin@kscm.cz

 

Veřejné funkce:

Člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Předseda finančního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Ostatní aktivity:

Člen KSČM

 

více o mně
Více o mně

kliknutím zobrazíte moje volební priority
Kliknutím zobrazíte moje volební priority

Práce na radnicích měst a obcí není pro sólisty

(8.9.2010)

Rozhovor s Karlem Kubošem, kandidátem do Senátu PČR ve volebním obvodu číslo 67 (Nový Jičín).

 Jaké je dosavadní zastoupení KSČM na radnicích měst a obcí v Moravskoslezském kraji?

Dle mého názoru není odpovídající nejen vzhledem k našemu politickému zázemí ve veřejnosti, ale ani vzhledem k vlivu naší organizační struktury, která zcela jistě pokrývá v rámci kraje největší územní osídlení ze všech stávajících parlamentních stran. Přičítám to především stále přetrvávajícímu a vytrvale živenému mediálnímu antikomunismu, který se z centra přenáší do praktického společenského života s negativním dopadem na náš koaliční potenciál. Přesto tam, kde voliči, a následně i zastupitelé, přistupují k volbám bez předsudků, máme volební výsledky, a to individuálně zejména v obcích a menších městech v pozicích starostů, místostarostů i členů rad. Dlouhodobě jsme součástí radní koalice s ČSSD i ve dvou statutárních městech, a to v Havířově a Frýdku-Místku, kde naši členové působí i ve funkcích náměstků primátorů a členů rad.

 

Lze konstatovat, že byla jejich práce pro rozvoj měst a obcí v kraji přínosem?

Neznám příklad, až na jeden, kdy by naši zastupitelé byli z volených funkcí odvoláni. To svědčí o tom, že jejich práce je hodnocena kladně. Práce na radnici není pro sólisty, ale naše programová orientace na posílení sociálních funkcí měst a obcí, zejména k mládeži, ale i seniorům, našla odraz v konkrétních investičních i neinvestičních opatřeních, která znamenají v rámci možností zlepšení kvality jejich života.

 

Na jaké priority jsou volební programy KSČM zaměřeny?

Na posílení prvků demokracie, na zvýšení informovanosti občanů. Jde nám o vyrovnané rozpočty s možností úspor na byrokracii, o využití úvěrů na investice s následným úsporným dopadem do provozních nákladů obce - ať už jde o školství, sociální či zdravotní sféru. Pro KSČM je typická i snaha věnovat pozornost otázkám zaměstnanosti, dostupnosti bydlení, možnosti dopravní obslužnosti, osobní bezpečnosti a v neposlední řadě i životního prostředí, zejména ve městech a obcích Ostravska a Karvinska. Reagují rovněž na celostátní hit o zvýšení průhlednosti procesu zakázkových činností, a tím i zajištění účinnější veřejné kontroly, omezující možnosti korupce na radnicích.

 

Jsou tyto záměry v současné ekonomické a sociální situaci reálné? A jaké problémy považujete v kraji za nezávažnější?

Pro naše organizace je nejdůležitější pokusit se v předvolebním, ale i povolebním období o změnu negativního vztahu veřejnosti k nám.

Věcně pak mezi největší problémy našich spoluobčanů patří život v sociální nejistotě, která plodí vzájemnou intoleranci, sobectví a závist, kriminální prostředí, nezájem o věci veřejné a o levicovou politiku zvlášť. Je charakteristické, že největší odpor vůči naší programové nabídce se projevuje mezi kapitalismem nejpostiženějšími vrstvami obyvatel. Tato zkušenost musí být stále víc předmětem našeho zájmu, jinak ztratíme pro svou politiku přirozenou základnu, a tím své opodstatnění ve společnosti.

 

Mohl byste přiblížit kandidátní listiny KSČM pro komunální volby?

Poměrně složitěji se sestavovaly v obcích, kde se přece jen deficit nových členů v produktivním věku projevuje více. Přesto se nám v obrovské konkurenci volebních stran, hnutí a nezávislých kandidátů podařilo postavit kandidátky až na nějaké nuance ve stejném rozsahu jako před čtyřmi lety. To znamená ve všech městech - s výjimkou Hlučína - městysech a obcích, tedy v celkovém počtu 180. To znamená pokrytí území, v němž žije téměř 95 procent obyvatel MSK. Takže v nadcházejících volbách může jeden milión voličů vhodit volební lístek KSČM, a to je obrovský úspěch naší 7000členné organizace.

Na našich kandidátkách je téměř 3000 občanů, členů i sympatizantů KSČM, stávajících zastupitelů, žen, funkcionářů neziskových organizací, odborů i mladých lidí. Jsou připraveni se prát za oprávněné zájmy a potřeby svých spoluobčanů bez rozdílu politické orientace i majetkových poměrů. O jejich zařazení rozhodlo zejména to, že se nebojí veřejně postavit pod prapor KSČM, mají představu o tvorbě a realizaci komunální politiky, mají i příslušné sociální a voličské zázemí mezi svými spoluobčany.

 

Jsou komunisté připraveni na obě role na radnicích – tedy na působení v koalici či opozici?

V krajském zastupitelstvu se již druhý rok bez nějakých společenských otřesů, byť pod tvrdou kritikou opoziční ODS a KDU-ČSL, za TOP 09 je pouze jeden zastupitel, udržuje politická spolupráce ČSSD a KSČM podle povolební koaliční smlouvy, která mj. stanovila nejen programové priority, ale i zastoupení v řízení výborů, komisí a odborných úseků v radě MSK. Máme i silné zastoupení ve výboru Regionální rady MSK, kde se rozhoduje v rámci ROP o evropských financích. Nemohu v této souvislosti než vyzdvihnout odvahu hejtmana kraje Jaroslava Palase, ale i ostatních náměstků, členů rady, ale i zastupitelů za ČSSD, že obhájili tuto koalici zejména ve veřejnosti kraje jako funkční a odpovídající náladám a voličskému potenciálu obou stran v kraji.

Myslím, že se tato skutečnost musí odrazit na vzniku dalších radničních koalic, a to i v širším spektru zvolených stran. Naším cílem v povolebních jednáních musí být třeba i potlačení osobních ambicí jednotlivců pro dosažení širšího koaličního potenciálu KSČM, a tak v praxi potvrdit správnou cestu, kterou vedení MSKR KSČM nastoupilo v listopadu 2008. A pokud jde o roli opoziční, tak na tu jsme již leckde přivykli, někdy až příliš brzy a snadno. Myslím, že nastal čas se jí většinově zbavit. To je naše přání i politické zadání od voličů.

 

Autor: Libor Tomica Zdroj: Haló noviny
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena