Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Anketa

test skryta anketa

1. tohle se mi libi   
2. nelibi   

Anketa

Volba předsedy

26%
Tristar   26%
23%
Maxipes   23%
23%
Danuška   23%
28%
Vojtěch   28%

Anketa

Volba předsedy

petr   
honza   
pepa   

RSDr. Karel Kuboš

rsdr. karel kuboš

Volební obvod číslo 67, Nový Jičín (Moravskoslezský kraj)


Narozen: 26. 10. 1947

Stav: ženatý (2 děti)

Zaměstnání: předseda KR KSČM

Bydliště: Nový Jičín


E-mail: ov.novyjicin@kscm.cz

 

Veřejné funkce:

Člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Předseda finančního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Ostatní aktivity:

Člen KSČM

 

více o mně
Více o mně

kliknutím zobrazíte moje volební priority
Kliknutím zobrazíte moje volební priority

Profil Karla Kuboše, kandidáta KSČM pro volby do Senátu PČR

(9.8.2010)

Narodil jsem se v roce 1947 v Kopřivnici, kde jsem vyrůstal, získal úplné střední odborné vzdělání na SPŠ a následně v roce 1966 začal pracovat nejdříve v dělnické profesi a později v hospodářské funkci n.p. TATRA.

 Základní vojenskou službu jsem absolvoval včetně školy důstojníků v záloze v létech 1966- 1968 a později dosáhl hodnosti majora, dnes v záloze.

 

Na základě svého vstupu do KSČ v roce 1969 jsem se zapojil do mládežnického hnutí v tehdejší organizaci SSM a později po ukončení vysokoškolského politického vzdělání do profesionální politické činnosti KSČ zejména ve volených funkcích na úrovni podniku, okresu i kraje, kde působím dodnes.

 

Po roce 1989 jsem byl volen i do orgánů veřejné správy, a to na úrovni města Kopřivnice a později Moravskoslezského kraje, kde se dlouhodobě věnuji regionálnímu rozvoji a práci ve finančních výborech, kde využívám svých znalostí z postgraduálního studia v oboru financí na VŠE.

 

V roce 1969 jsem se oženil a s manželkou Marií máme dva syny, kteří již mají své rodiny a děti.

 

Již třetí volební období mám tu čest ve veřejné správě zastupovat levicově orientované kopřivnické i moravskoslezské voliče a podílet se na tvorbě i realizaci místní i krajské politiky.

 

Za tu dobu jsem mimo jiné zjistil, že řadu nezbytných životních potřeb a zájmů na severní Moravě lze zajistit jen účinnějším propojením místní s celostátní politikou, která se tvoří v zákonodárných sborech, a tedy i v Senátu PČR.

 

Mezi naše rozhodující potřeby, které si jistě zasluhujeme dlouholetým vysokým podílem našeho kraje na tvorbě národního důchodu ČR, patří:

– zvýšení nabídky pracovních příležitostí,

– zlepšení životního prostředí včetně nakládání s komunálním odpadem,

– pokračování výstavby dopravních projektů s prioritou kapacitního napojení na Slovensko,

– zvýšení objemu prací na protipovodňových opatřeních,

– zvyšování úrovně zdravotnictví a péče o seniory.

 

Vím, že obdobné, možná jinak formulované řešení potřeb a zájmů našich spoluobčanů nabízejí prosadit i ostatní kandidáti, ale přiznejme si, že na to měli v Senátu čas již dlouhých 14 let, ale tam se dlouhodobě prosazuje pravicová politika, která nás všechny přivedla na pokraj bankrotu, s obrovským zadlužením nejen státu, ale každého z nás osobně.

 

Pravicoví senátoři nás vrhli do náruče militaristické politiky USA, trvale blokují přijetí levicových sociálních zákonů k odstranění následků hospodářské krize pro potřebné spoluobčany atd.

 

S tím se přece nelze ztotožnit. Vládnout se může a musí jinak, dejme šanci těm, kteří se na tomto tristním stavu ve vývoji republiky nepodíleli. Ztotožnit se s poměry, které dnes existují v naší zemi, znamená podporovat úpadek.

 

 

Autor: Karel Kuboš

dokumenty

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena