Rychlý kontakt

Komunistická strana Čech a Moravy
Politických vězňů 9
111 21  Praha 1

tel.: 222 897 111
e-mail: info@kscm.cz

Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Anketa

test skryta anketa

1. tohle se mi libi   
2. nelibi   

Anketa

Volba předsedy

26%
Tristar   26%
23%
Maxipes   23%
23%
Danuška   23%
28%
Vojtěch   28%

Anketa

Volba předsedy

petr   
honza   
pepa   
ÚVODNÍ STRÁNKA | Aktuality

Aktuality

Projev V. Filipa u příležitosti Dne Ruska

(10.6.2016)

Projev Vojtěcha Filipa, místopředsedy PS PČR a předsedy ÚV KSČM, u příležitosti oslav Dne Ruska pronesený na ruské ambasádě v Praze v přítomnosti velvyslance Ruské federace v České republice A. V. Zmejevského a významných zahraničních hostů.Vážený pane velvyslanče Alexandře Vladimiroviči Zmejevskij

Vaše Excelence,

Vážené paní a pánové,

dovolte mi vyjádřit upřímné poděkování našemu hostiteli, velvyslanci Alexandru Vladimiroviči Zmejevskému, za pozvání na dnešní slavnostní recepci věnovanou oslavě národního svátku Ruské federace – Dne Ruska. Jde o mladý svátek, který se prvních deset let do roku 2002 nazýval Dnem nezávislosti Ruska a v roce 2002 byl přejmenován na Den Ruska, Den novodobých ruských dějin. Většina z nás ví, že vznik prvního staroruského státu se váže již k roku 862 a k panování knížete Rurika, takže fakticky ruská státnost již trvá dlouhých 1154 let. Dnešní svátek je vyjádřením nové státnosti Ruska, která se opírá o ústavní federalismus, rovnoprávnost a partnerství. Nový státní svátek je obyvateli Ruska stále pozitivněji vnímaný a ve významné míře napomáhá současné cestě Ruské federace směrem k vlastenectví, spravedlnosti a suverénního postavení Ruska ve světě.

Celá dlouhá a bohatá historie Ruska byla prodchnuta mírotvorným úsilím a rezonovala v jednu z rozhodujících stabilizačních sil moderních evropských i světových dějin. Naše civilizace nezná další národ a stát, který by ve jménu obnovení míru a mírového vývoje obětoval životy 27 miliónů svých občanů, jako to udělal předchůdce dnešní Ruské federace - Sovětský svaz. My, občané České republiky, natrvalo uchováváme ve své historické paměti velkou krvavou oběť 142 000 vojáků Rudé armády, kteří na území Československa položili spolu s dalšími svoje životy v boji s německým fašismem - s nejodpornějším zlem lidských dějin. Náš dík osvoboditelům, vojákům Rudém armády, za naši mírovou současnost je trvalý a nepopíratelný. Od školních let si ve svém vědomí uchováváme velkou pravdu latinského přísloví Historiae magistra vitae est - Historie je učitelkou života, a proto odmítáme, žel, dnes módní trendy přepisování dějin a zkreslených výkladů historické vítězné role Sovětského svazu a jeho slavné Rudé armády ve druhé světové válce.

Patřím ke generaci, které bylo umožněno a dopřáno naplno se seznámit s hodnotami sovětské, resp. ruské civilizace, kultury a umění. Jsem jednoznačně zastáncem potřeby sbližování českého a ruského národa v duchu slovanské vzájemnosti. O to víc to platí dnes, kdy naše evropská civilizace začala být v posledních letech vystavována masivnímu tlaku ze strany sil realizujících novodobé stěhování národů, avšak odmítajících a popírajících hodnoty a kulturu naší vlastní civilizace. Je nepopiratelné, že potřeba spolupráce s našimi slovanskými bratry a sestrami z Ruské federace nám pomůže při ochraně našich kulturních slovanských a evropských civilizačních hodnot, resp. při eliminaci teroristických a jiných hrozeb, kterým jsme ve stále větší míře vystaveni. V tomto směru mi dovolte ocenit jednu z mála pozitivních zpráv spočívající ve sbližování hlav západního katolického a východního pravoslavného křesťanství, ke kterému dochází v posledních měsících. Dál je podstatné, že i návrat k hodnotám ateistických myšlenek a úspěchy vědy pomáhají zabránit konfrontaci v nových náboženských válkách.

Kromě masivního přílivu imigrantů do zemí EU, mezi kterými můžeme nalézt i malé procento utečenců z válečních zón Blízkého Východu a severní Afriky, kterým náš evropský humanizmus oprávněně velí přiznat právo azylu, se v posledním roce vyhrotila i otázka války a míru a lidstvo se ocitá v podobně dramatické situaci jako na podzim roku 1962, tj. jako v roce 1100. výročí ruské státnosti. Žel, současné světové politice např. chybí politik kvalit Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale naštěstí disponuje politikem formátu Vladimíra Vladimiroviče Putina, který dnes představuje jednu z hlavních záruk, že nebezpečná orientace vojensko-technologického rozvoje naší civilizace směrem k nukleární konfrontaci bude, jak doufám, opětovně potlačena a přesměrována k mírovému technologickému vývoji a odvrácení nebezpečí sebezničení lidského rodu.

S velkým zájmem jsem si od pana velvyslance Zmijevského vyslechnul výčet česko-ruských ekonomických kontaktů i rozšiřující se počet návštěv delegací z regiónů Ruska do České republiky a obnovení kontaktů na parlamentní úrovni i návštěvy a kontakty podnikatelů České republiky se svými partnery v regiónech Ruské federace. Ukazuje se, že rozšiřující se ekonomická spolupráce českých a ruských podnikatelských subjektů vytváří dobrý základ pro rozvoj přátelských vztahů k obnově kulturní výměny a spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací.

Vážené paní, vážení pánové, vážený Alexandre Vladimiroviči, dovolte mi, abych při příležitosti státního svátku Ruské federace Dne Ruska popřál všem občanům a celému lidu Ruské federace hodně zdaru, úspěchů a prosperitou naplněný hospodářský a sociální rozvoj. Přeji nám všem mír a šťastnou budoucnost obohacenou o přátelství a vzájemně výhodnou spolupráci našich bratrských slovanských národů České republiky a Ruské federace.

 


Autor: Vojtěch FILIP, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena