Rychlý kontakt

Komunistická strana Čech a Moravy
Politických vězňů 9
111 21  Praha 1

tel.: 222 897 111
e-mail: info@kscm.cz

Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Vystoupení / Interpelace představitelů KSČM

Projev Filipa ve Vídni

(15.10.2015)

Projev Vojtěcha Filipa, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu a předsedy ÚV KSČM na zasedání předsedů členských a pozorovatelských stran Strany evropské levice, které se uskutečnilo dne 25. 9. 2015 ve Vídni:Vážené soudružky a soudruzi,

na dnešním jednání si máme vyměnit názory na poučení z voleb v Řecku. My v KSČM vycházíme z toho, že komunistická či radikálně levicová strana ve své poznávací činnosti zná nejlépe sama podmínky, ve kterých pracuje. Dle toho si stanovuje svůj program, cíle, strategii i taktiku. Takto chápeme i dosavadní konání Syrizy, které jsme vyjádřili svoji podporu a solidaritu, i když jsme se s některými jejími kroky plně neztotožnili.

Opakované poučení z Řecka pro nás je, že štěpení levice oslabuje levicové hnutí, a to nejen na domácí půdě. Přesto, jak to ve svém díle a posléze i v praxi uplatňoval V. I. Lenin, je potřeba nejdříve hledat to, co nás spojuje. Náš společný nepřítel, kapitalismus, přes krizi, kterou prochází, je stále silný a dobře organizovaný. Čím je pro nás Syriza i KS Řecka příkladem je to, jak dokáží pracovat s masami, dostat je do ulic, jak umí získávat mladé lidi a intelektuály. Chápeme, že jedna věc je získat lidi pro program a druhá, složitější, začít jej realizovat a naplňovat tak tužby lidí. Syriza ukázala světu, že lze pracovat ve prospěch občanů. Že existují možnosti vzepřít se politickému a finančnímu kapitálu a vládám zemí, které je zosobňují. Dokázala, že nadchází doba změn i v EU i v Evropě jako celku, žel, ne vždy však jsou to změny vedoucí k jejímu prospěchu.

Situace v Řecku prokázala, že v momentě, kdy se někdo dotkne kapitálem privilegovaných elit a jeho zisků a vlád, které je podporují, dokáží se jeho protagonisté pevně semknout proti jejich „narušitelům“. Německo 70 let po válce nejprve nenápadně a dnes již bez skrupulí a s plným nasazením diktuje svoji politiku EU. Právě Syriza svým vládním postojem donutila vládu SRN odkrýt svoji pravou tvář a rozkrýt její metody cukru a biče, které úspěšně společně s Trojkou uplatňuje nejen v EU, ale v mnoha částech světa. Řecký lid a s ním progresivní levicové síly nejen v Evropě prohrály sice v dané situaci bitvu, ale ještě ne válku. Nové volby jsou tak začátkem nové bitvy, ve které je naším úkolem sjednocovat a posilovat levicové síly proti globalizovanému imperiálnímu kapitálu.

Soudruzi,

Evropa dnes čelí mimořádně složitému problému – uprchlické migrační vlně. Problému, který má své prapůvodní kořeny v koloniální politice zemí, které jsou dnes členy EU. Migrační exodus je rovněž přímým důsledkem politiky Spojených států a jejich mocenských zájmů – především realizací plánu „Nového Blízkého východu“. EU tady selhala a podlehla politice USA a podílela se na vyvolávání tzv. „demokratizačních procesů“, ve skutečnosti destabilizačních procesů v zemích Blízkého a Středního východu a v Africe. Výsledkem jsou rozvrácené země, lidské tragédie, chaos a zmar. Z této vypjaté situace, žel, opět těží na úkor Evropy Spojené státy, ale i Turecko a bohaté země Arabského zálivu. V rámci svého pojetí boje proti terorismu IS si vyřizují vlastní účty s „nepohodlným“ B.Assadem, Kurdy a zkouší si svoji vojenskou techniku. (Bombardují materiální základny na rozvrácených územích pro případ, že by nastal v těchto zemích zvrat a došlo zde ke skutečné demokratické obnově). Od počátku krize poskytují USA tzv. opozičním silám pomoc materiální a vojenskou. A je velmi pravděpodobné, že u zrodu dnešních sil tzv. Islámského státu stály se svými zájmy právě Spojené státy a jejich přisluhovači.

KSČM se seznámila se stanoviskem vedení SEL k problematice uprchlíků „Změňme humanitární tragédii…“ a ne zcela s jeho obsahem souhlasí. Naše stanovisko musí vycházet ze zásadní teze, že bez řešení příčin není řešení následků.

Co dál zejména vytýkáme stanovisku předloženému k jednání:
1. stanovisko v mnohém přejímá rétoriku liberální části EU, s čímž nesouhlasíme; nebere v úvahu skutečnosti, které se odehrávají okolo běženců v tranzitních zemích ve východní části EU a na Balkáně; na vzniklou situaci se dívá jen prizmatem potřeb jihu a západu EU, bez řešení příčin, ale jen následků předchozí činnosti vlád těchto zemí.
2. pokud jsme skutečně radikální levicí, nemůžeme stavět svá stanoviska na výrocích církve a papeže; KSČM se od propagace vyjadřování se církve distancuje, neboť především katolická církev stojí za mnohým nejen finančním kapitálem, a to nezmění ani jeden, byť dobře míněný výrok papeže Františka; ohánět se kvótami a čísly je silná argumentace, ale to migraci nevyřeší, jen vyvolává pnutí uvnitř EU, zítra totiž může jít o úplně jiná čísla. Přejímat proto krátkozrakou politiku vládních elit západu a Evropské unie levicí je přinejmenším zarážející; KSČM je jednoznačně pro posílení a co nejrychlejší řešení humanitární pomoci přímo na místech vojenských konfliktů.
3. KSČM jednoznačně odsuzuje vyhrožování finančními sankcemi vůči zemím, které se nechtějí podřídit diktátu kvót. Je zřejmé, že vedení EU není schopno vygenerovat korektní politiku řešení současných problémů kromě uplatňování různých sankcí. To je zcela nekompetentní politika.
4. Materiál /SEL/ vůbec nebere v úvahu, že do zemí bývalého východního bloku přichází zatím jen tisícovky migrantů z Ukrajiny, ale tato situace se může velmi rychle radikalizovat v důsledku ekonomicko-sociálních problémů Ukrajiny i změnit. Česká republika už má na svém území v tuto dobu 120 tisíc přistěhovalců z Ukrajiny.
5. KSČM je pro zostření trestních postupů EU a národních vlád vůči mezinárodním sítím organizovaného zločinu pašeráctví osob. Využívat uprchlíky k vydělávání na nich je zločinecká činnost a tu nemůže autentická levice tolerovat. Nemůžeme mít liberální postoj, ale naším cílem musí být racionální řešení.
6. KSČM odsuzuje nacionalistické a rasistické chování určitých skupin lidí v členských státech EU vůči uprchlíkům. Rovněž tak odsuzujeme mediální zneužívání lidských tragédií uprchlíků a komentáře sdělovacích prostředků přispívající k vyvolávání xenofobních nálad ve společnosti.
7. Jsme pro dodržování mezinárodního práva ve vztahu k migrantům. Stejně tak jsme pro respektování uplatňování vlastního zákonodárství států, zejména v tak mimořádných situacích, kdy přestávají fungovat Dublinské dohody, unijní azylová politika a další legislativní akty.

KSČM proto doporučuje vedení EL posuzovat celou složitou situaci maximálně objektivně a komplexně. Navrhovat frakci GUE/NGL v EP konkrétní podněty pro řešení humanitární a uprchlické krize. Např. navýšením počtu nemocnic a humanitární pomoci do uprchlických táborů zejména v místě konfliktu, exemplární trestní postihy pašeráckých gangů a jednotlivců zneužívajících těžkého postavení běženců. Zvýšit asistenční pomoc mezi příchozími migranty.

SEL by měla jednoznačně vyjádřit podporu Kurdům bojujícím proti tzv. IS!

Je také důležité, aby se SEL jasně vyjádřila podporou k iniciativě RF vytvořit protiteroristickou koalici pro boj s IS na základě mandátu RB OSN!

Nyní k námětům k příští činnosti SEL ( dle požadavku z dopisu P. Laurenta ): Souhlasíme, aby
• a/ lépe a více byly prosazovány výsledky činnosti zejména pracovních skupin EL v politice frakce GUE/NGL
• b/ více a hlouběji byla analyzována situace a politika členských a pozorovatelských stran ze zemí střední a východní Evropy

Požadujeme, aby
• a/ problémy EU a Evropy byly posuzovány objektivně a SEL nepodléhala mediálnímu tlaku
• b/ finanční prostředky SEL vynakládala rozumně a účelně ( v poměru 60 % na činnost v rámci Evropy a 40 % na mimoevropské aktivity)
• c/ materiály určené k projednání a diskuzi na zasedání VV SEL byly posílány členským a pozorovatelským stranám s minimálním předstihem 5 dnů

 

 

Autor: Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena