Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

Anketa

test skryta anketa

1. tohle se mi libi   
2. nelibi   

Anketa

Volba předsedy

26%
Tristar   26%
23%
Maxipes   23%
23%
Danuška   23%
28%
Vojtěch   28%

Anketa

Volba předsedy

petr   
honza   
pepa   
ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Politika ve zdravotnictví

Politika ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění podstatou solidarity (ohlas celostátní konference ke zdravotnictví)

Veřejné zdravotní pojištění podstatou solidarity (ohlas celostátní konference ke zdravotnictví) (10.10.2005)

K řešení aktuální problematiky českého zdravotnictví a k definování zdravotní péče pro všechny občany byla zaměřena celostátní konference KSČM konaná 9. října.

Konference se zúčastnilo na 150 osob z řad členů zdravotnických sekcí okresních výborů a krajských rad KSČM, včetně místních a krajských zastupitelů zabývajících se zdravotní problematikou a členů zdravotnické sekce při komisi sociální strategie ÚV KSČM."Akce organizovaná odborným zázemím KSČM byla otevřena odborné veřejnosti i představitelům jiných politických stran, byli tam samozřejmě lékaři, členové vědeckých společností, které se zabývají zdravím člověka, přítomni byli z parlamentních stran i členové sociální demokracie a z mimoparlamentních stran Strana demokratického socialismu", uvedl na dokumentování otevřenosti jednání místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a dodal: "Snažíme se zejména témata, která se týkají širokého spektra obyvatel, projednávat na nadstranické úrovni. Slouží nám k tomu instituce, jako jsou konference levicové jednoty, i když se samozřejmě nebráníme odborníkům, kteří se nedeklarují doleva." Akce podle něj nebyla nahodile aktuální. Komunisté chtěli se širokým stranickým aktivem prodebatovat a konkretizovat své přístupy ke zdravotní problematice a shodnout se na sjednoceném výkladu hlavních problémů.

 

S fundovanými a obsáhlými referáty vystoupili na konferenci poslankyně KSČM Soňa Marková, europoslanec Jiří Maštálka a s koreferátem, obsahujícím definici zdravotní péče potřebné pro všechny, vystoupil vedoucí sekce zdravotnictví Komise sociální strategie ÚV KSČM Ctirad Musil.

 

Soňa Marková se mj. zaměřila na potřebu účinné kontroly hospodaření zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení. Organizace zdravotnických služeb musí spočívat ve vytvoření jejich sítě, v níž musí být zohledněna regionální specifika, ale síť by měla být vytvářena centrálně, nikoli aby si kraje vytvářely zcela autonomní zdravotnické koncepce. Naše legislativa se musí vypořádat se zákony o zdravotním pojištění, nemocenských dávkách a dalšími, které jsou v současnosti potřebné, uvedla Marková. Komunisté hodlají podporovat takové návrhy a normy, které budou tuto problematiku racionálně, ale přitom sociálně citlivě řešit.

Četné příspěvky odborníků se zaměřovaly na znovuzavedení zubní prevence a pohybového systému do základních škol a navrácení prevence poruch pohybového ústrojí do tělesné výchovy. Exministr zdravotnictví a nyní ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice Ivan David se vyslovil pro užívání termínu "standard" při stanovení potřebné zdravotní péče. Jako klíčový označil požadavek na stát, aby byl regulátorem zdravotních plánů, a tak byla zákonem omezena možnost subjektivních přístupů.

 

Europoslanec Jiří Maštálka (KSČM) se ve svém vystoupení přimlouval, aby se při stanovení zdravotní péče zůstalo při pojmu standard, což je podle něj pojem mezinárodní, který se naplňuje i v evropských směrnicích. Tento pojem je důležitý z několika důvodů. "Když budeme mít stanovený standard, můžeme měřit stupeň dostupnosti zdravotní péče, standard kvality zdravotní péče, která se od roku 1992 neprovádí, protože byla zrušena, a budeme mít i srovnatelnost ekonomické přiměřenosti investic, protože budeme vědět, jaký by měl standard být stavebně i vybavením. Myslím, že to není prázdný pojem. Vzhledem k připravované směrnici o životním prostředí, která bude v Evropském parlamentu schvalována, se hovoří o standardech, a mají-li být standardy v životním prostředí, podle mne by měly být i ve zdravotnictví, zejména z důvodu, aby se daly kontrolovat. Kontrola se neobejde bez porovnávání a k tomu musíme mít přesně stanovené standardy", řekl europoslanec

 

Jiří Dolejš ve svém vystoupení na závěr konference připomněl komplexnost přístupu k jednotlivým oblastem zdravotnictví, včetně zdravého životního stylu. "Trváme na veřejném zdravotním pojištění, které je zárukou solidarity", řekl. Na dotaz, jaká byla reakce účastníků konference na nedávný protest praktických lékařů, odpověděl: "Diskutovali jsme v tom smyslu, že nám připadlo jako nešťastné brát si za rukojmí pacienty, za druhé byl kritizován požadavek účastníků protestu na stažení důležitých zákonů pro zdravotnictví."

 

Autor: D. Jagošová Zdroj: Haló noviny 10. října 2005
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena