Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Odborné zázemí KSČM | Komise zahraniční politiky a strategie

Komise zahraniční politiky a strategie při ÚV KSČM

Komise zahraničně politické strategie připravuje analytické rozbory, koncepční a strategická východiska politiky KSČM jako alternativní přístupy k zahraniční politice Vlády ČR. Zpracovává náměty pro vedení KSČM, poslance a senátory KSČM v oblasti zahraničně politických a bezpečnostních aktivit ČR.

Jako priority posuzuje především vše, co souvisí s otázkami mírové a vzájemně výhodné spolupráce mezi národy, činností OSN, válek a míru, zahraničně ekonomických postupů ČR.

Koncipuje aktuální otázky ve vztahu k evropské integraci, k problematice vyplývající z členství ČR v EU a NATO. Navrhuje doporučení pro politiku kSČM ve vztahu k levicovému a komunistickému hnutí v Evropě i ve světě. 

 

předseda: RNDr. Václav Exner, CSc., poslanec PČR


Jednotlivé sekce:

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena