Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Odborné zázemí KSČM | Komise strategie životního prostředí

Komise strategie životního prostředí při ÚV KSČM

Komise strategie životního prostředí připravuje podklady k problémům celostátního významu v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie. Zabývá se konkrétními návrhy projektů a doporučení zohledňující nejenom ekologická, ale i sociální a ekonomická hlediska. Vyjadřuje stanoviska k ekologickým aspektům regionální politiky.

Jako specifickou oblast analyzuje problematiky spojené s vlivem dopravy, průmyslu a zemědělské produkce na kvalitu ovzduší, vod, lesů a půdy.

Pravidelně spolupracuje s hospodářskou strategií, zejména při řešení finančních aspektů k řešení ekologických otázek.

předseda: RNDr. Miroslav Prokeš
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena