Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Odborné zázemí KSČM | Komise strategie legislativy a lidských práv

Komise strategie legislativy a lidských práv při ÚV KSČM

Komise strategie legislativy a lidských práv připravuje náměty na novou právní úpravu aktuálních problémů, zpracovává vlastní legislativní návrhy a zaujímá stanoviska k jiným legislativním návrhům předloženým do Parlamentu ČR. Vyjadřuje stanoviska ke konkrétním právním otázkám týkajících se zejména komunální a regionální politiky.

Provádí politicko-právní analýzy předpisů, popř. jednotlivých úseků právního řádu a hodnocení jejich účinnosti, zejména z hlediska ochrany lidských práv. Neposkytuje však, především z kapacitních důvodů, individuální právní rady.

 

předsedkyně: JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, stínová ministryně KSČM pro průřezový resort legislativy a lidských práv a předsedkyně Petičního výboru PS PČR

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena