Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Komise sociální strategie při ÚV KSČM

Komise sociální strategie připravuje hlavní směry dlouhodobého zaměření sociální politiky KSČM, navrhuje legislativní postupy k vytváření jak nové kvality mezilidských vztahů, tak materiálních, kulturních a sociálních podmínek života občanů České republiky.

Předkládá návrhy a doporučení stanovisek pro jednání Poslaneckého klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V jednotlivých sekcích, do nichž je komise členěna, jsou zpracovávány analýzy a podněty pro naplňování prioritních oblastí sociální strategie politiky KSČM.

Podílí se na vytváření obsahu propagace sociální politiky strany a vyjadřuje se k dotazům občanů na tato témata.

 

předseda: JUDr. Stanislav GROSPIČ


Jednotlivé sekce:

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena