Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Odborné zázemí KSČM | Komise hospodářské strategie

Komise hospodářské strategie při ÚV KSČM

Komise hospodářské strategie připravuje dlouhodobé směry politiky KSČM zakotvené v koncepčních materiálech ekonomického charakteru, zejména pro jednání ústředních orgánů KSČM. Zpracovává stanoviska k ekonomickým a finančním otázkám, zaměřuje se na priority hospodářské strategie KSČM, jako jsou daně a financování sociálních programů.

Zaměřuje se na rozbory struktury a dynamiky české ekonomiky, formování zdrojů a trendů hospodářského vývoje, zvláštní pozornost je věnována přípravě a schvalování státního rozpočtu.

Připravuje stanoviska a náměty pro ÚV KSČM v jednotlivých oblastech hospodářství s důrazem na oblast průmyslu, dopravy a energetiky, rozvoje drobného a středního podnikání, vše v kontextu s členstvím ČR v EU.

 

předseda: Ing. Jiří Dolejš, poslanec Poslanecké sněmovny PČR


Jednotlivé sekce:

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena