Rychlý kontakt

Komunistická strana Čech a Moravy
Politických vězňů 9
111 21  Praha 1

tel.: 222 897 111
e-mail: info@kscm.cz

Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

ÚVODNÍ STRÁNKA | Odborné zázemí | Bytová politika

Bytová politika

Bytová problematika a nový zákon o nájemném z bytů

(2.6.2010)

Priority stínového ministra KSČM pro resort místního rozvoje v oblasti bytové problematiky.

 Byt a bydlení jsou jedním ze základních sociálních práv a potřeb pro člověka a rodinu. Jejich uspokojování je zájmem nejen soukromým, ale veřejným. Nelze ho ponechat jen živelnému působení trhu.

 

1. Rovnoměrný rozvoj všech oblastí a regionů

Předcházet faktickému vylidňování venkova či vzniku ghet - racionální dělbou povinností mezi stát, kraje, okresy, obce.

   • Zavést okresní samosprávu 
   • Určit standardy bydlení 
    • města - 60 obecních bytů na 1000 obyvatel, 
    • okresy - 6 lůžek v DD, 4 byty v DPS, 2 lůžka s gerontologickou péčí.
   • Úrodná půda nesmí ležet ladem – určit zákonnou povinnost starat se o majetek.
   • Preferovat turistický ruch, založený na domácí klientele.

 

2. Základem rozvoje je územní plán a aktuální průběžně udržovaná veřejně a zdarma dostupná digitální mapa. Informatika zlevní veřejnou správu a usnadní styk občanů s úřady.

 

3. Vytvořit systém regulace nákladů spojených s bydlením (nájemné, ceny za elektřinu a plyn, vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, atd.).

Stanovit míru ziskovosti a reinvestic na základě poznatku, že současná cenová hladina plně pokrývá výrobní náklady a nájemné dostačuje ke krytí nákladů na údržbu a opravy.

Ukončit jednostranné zvyšování nájemného všude tam, kde je v roce 2009 vyšší než 45 korun z metru čtverečního měsíčně. Další zvyšování bez dohody bude možné jen o inflaci.

Zabránit diktátu cen na lichvářské úrovni. Nákladové spekulace dělají nájemní bydlení dražší než bydlení vlastnické, což působí proti hospodářským potřebám země (např. brání migraci občanů za prací).

 

4. Rozšířit výstavbu obecních nájemních bytů s nákladovým nájemným pro určité skupiny obyvatelstva

Byty vhodné pro mladé rodiny, byty či domy (domovy důchodců apod.) pro seniory a sociálně slabší rodiny. Chráněné bydlení - domy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče a bydlení, včetně resociačních programů, pro zvláštní skupiny – špatně přizpůsobivé občany, bezdomovce, apod.

 

5. Vytvořit podmínky pro výstavbu 10 000 družstevních bytů ze stavebního spoření ročně.

Umožnit pro nezisková bytová družstva financování dlouhodobými úvěry s finančně dostupnými splátkami, např. ze SFRB. Posílení principů samosprávy v neziskovém bydlení. Zachování práv členů stavebních bytových družstev. Novelizovat zákon o vlastnictví bytů.

 

6. Využití tepelné energie Slunce – pro vytápění a ohřev vody, provádění stavebních úprav, které zabrání úniku tepla z budov. V rámci pomoci venkovu financovat vývoj komplexního energetického systému jádro + Slunce.

 

Autor: František Beneš, stínový ministr KSČM pro resort MMR
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena