Rychlý kontakt

Komunistická strana Čech a Moravy
Politických vězňů 9
111 21  Praha 1

tel.: 222 897 111
e-mail: info@kscm.cz

Publikace: Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?

Přihlášení

Transparentní účet
Centrální facebookový profil KSČM
Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR
Občanská poradna
Připojte se k nám
Komise žen ÚV KSČM
Mladí komunisté

KSČM v krajích

 

Anketa

test skryta anketa

1. tohle se mi libi   
2. nelibi   

Anketa

Volba předsedy

23%
Tristar   23%
21%
Maxipes   21%
20%
Danuška   20%
36%
Vojtěch   36%

Anketa

Volba předsedy

petr   
honza   
pepa   
ÚVODNÍ STRÁNKA | Média | Tiskové zprávy

Tiskové zprávy KSČM

Rozvojové projekty příspěvkových organizací

(26.5.2016)

Rada schválila rozdělení 3,296 milionů Kč na rozvojové projekty příspěvkových organizací v kultuře. „Podpořili jsme 13 projektů našich muzeí a galerií, jedná se o konkrétní výstavy nebo akce, doplnění expozic, výukové programy nebo i na rekonstrukce,“ představil rozvojové projekty radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.150 tisíc Kč dostane České muzeum stříbra jako příspěvek na pořádání XXV. královského stříbření Kutné Hory, které je stěžejní pro profilaci a propagaci Středočeského kraje i na mezinárodní úrovni. Jubilejní roční tradiční akce se koná v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. A dále 50 tisíc na výstavu Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně, která bude probíhat v Českém muzeu stříbra od 3. června do 29. listopadu v sálech gotického Hrádku v Kutné Hoře, sídle Českého muzea stříbra. Výstava představí významné hmotné artefakty a současně zasvěceným historickým libretem a výtvarně přístupnou formou osloví širokou veřejnost. Lucemburskou dobu přiblíží autentické hmotné doklady, vzácné originály z vlastních sbírek muzea i zapůjčené exponáty od spolupořádajících institucí. Výstavní projekt bude po dobu jeho konání souběžně provázet řada doprovodných akcí.

Muzeum v Jílovém u Prahy obdrží 150 tisíc na výstavu „Karel IV. – Zlato pro korunu“, která je pojata jako velkoplošné představení hmotné kultury doby vlády Karla IV. se zvláštním přihlédnutím k historii těžby a zpracování zlata v době Karlově. Po dobu trvání výstavu doprovází také celá řada doprovodných akcí, a to jak cyklu přednášek a audiovizuálních programů, tak rodinných interaktivních projektů, dětských workshopů a dalších aktivit pro všechny věkové návštěvnické kategorie.

150 tisíc Kč dostane rovněž Ústav archeologické památkové péče středních Čech, a to na realizaci interaktivního programu „Pravěk hrou“, který je určen převážně žákům prvního stupně základních škol. Děti se v něm zábavnou formou seznamují s každodenním životem lidí v pravěku a prací archeologů. Detailněji poznávají práci archeologů a prohlédnou si některé originální archeologické nálezy, případně repliky. Program se nabízí již pátým rokem a projekt se u pedagogů setkává s velmi pozitivní odezvou.

Stejnou částku obdrží rovněž Hornické muzeum Příbram, zajistí si z ní vybavení interaktivní muzejní dílny, která je umístěna v objektu původních garáží Rudných dolů Příbram. Prostor garáží je upraven na interaktivní muzejní dílny určené zejména školním skupinám a dětským návštěvníkům. K zprovoznění těchto muzejních dílen je nutné interiér dovybavit nábytkem, domácími elektrospotřebiči a audiovizuální technikou.

Rabasova galerie Rakovník dostane 200 tisíc Kč na pořádání výstav v roce 2016. Rabasova galerie v letošním roce uspořádá ve svých třech výstavních síních celkem 26 výstav. Náplní výstav je v souladu se zaměřením galerie především současné výtvarné umění. Veřejnosti bude představena tvorba celé řady umělců např.: Václav Rabas, Zbyšek Sion, Jan Švácha, Svatopluk Klimeš, Tomáš Kališ, David Janouch, Petr a Pavel Nejmanové, Jiří M. Trnka a Marie Trnková.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně obdrží 168 tisíc Kč na obnovení protipožárního nátěru krovů památkově chráněné budovy knihovny.

Podblanické muzeum bude moci za 300 tisíc Kč rekonstruovat fasádu na části objektu zámku Růžkovy Lhotice. Stávající fasády byly provedeny v rámci celkové rekonstrukce areálu na přelomu 70. a 80. let 20. století. Jsou již v havarijním stavu (odpadávání částí omítek) a představují velké riziko vzniku úrazu osob, které se pohybují v blízkosti zámku. Areál zámku v Růžkových Lhoticích je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, známou pobytem hudebního skladatele Bedřicha Smetany v letech 1835 – 1843.

Zároveň dostane 300 tisíc Kč na opravu střešní krytiny a opravu a doplnění stávajícího zateplení střešní konstrukce a stropu objektu kancelářské budovy v areálu CSKD.

Muzeum Mladoboleslavska obdrží 250 tisíc Kč na výmalbu vnitřních prostor v objektu barokní fary v Dolní Krupé. Výmalba je bezpodmínečně nutná k zahájení budování nové expozice a otevření objektu fary pro veřejnost a 328 tisíc Kč na instalaci zbývající části expozice, na vypracování libreta a výtvarného řešení Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Exponáty i záměry pro další etapu jsou připraveny. Jedná se zejména o dovršení dějové linky od období druhé světové války po současnost.

Muzeum T. G. Masaryka Rakovník obdrží 350 tisíc Kč na restaurování sbírkových předmětů z fondu muzea a poboček. Jedná se restaurování vzácných sbírkových exponátů, které nelze restaurovat vlastními silami. Jedná se především o výběr textilu, dřevěného nábytku, podmaleb na skle, vybraného fotografického materiálu a archeologických nálezů, u kterých se do budoucna předpokládá s dlouhodobým vystavením v expozicích a výstavách.

Regionální muzeum v Kolíně bude převedeno 750 tisíc Kč na reinstalaci starých a instalaci nových expozic v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Po dokončení první etapy dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi vzniknou nové části expozice. Jmenovitě v usedlosti z Podbrdska - Šperkovna ze Strašic a špýchar z Kornatic, v usedlosti ze středního Polabí a Českobrodska - chalupa z Masojed a výměnek z Krchleb. Současně bude potřeba doplnit také expozici v usedlosti z horního Pojizeří a Podkrkonoší. Účelová dotace bude použita na úpravy interiérů, výrobu informačních a doprovodných textů v expozicích, restaurování exponátů.

Zdroj: Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena